Kontakt

Vill Du komma i kontakt med BASSET, skicka ett mail till orkestern@basset.nu eller ring Charlie på CJ Musikproduktion, tel.: 070-658 66 33.